Комплекс 2

 Перад выкананнем  тэста дэталёва пазнаёмцеся з заданнямі і паўтарыце адпаведныя тэмы. Варта карыстацца не толькі школьнымі падручнікамі, але і іншымі вучэбнымі дапаможнікамі. 
 Зместавае напаўненне тэстаў ахоплівае найбольш істотныя пытанні школьнай праграммы па беларускай мове, якія патрабуюць асаблівай увагі і фактычна з’яўляюцца ключавымі пры выяўленні сутнасці і зместу адпаведнай тэмы. Праца з імі будзе спрыяць выпрацоўцы практычных навыкаў па прымяненні атрыманых ведаў. 

Інструкцыя да тэсту

Варыянт змяшчае 40 заданняў і складаецца з часткі А (30 заданняў) і часткі В (10 заданняў). На
выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 120 мінут. Заданні рэкамендуецца выконваць па парадку.
Калі якое-небудзь з іх выкліча ў Вас цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў
вярніцеся да прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!

У заданнях часткі А можа быць 1 і больш правільных адказаў.

Запоўніце форму рэгістрацыі
Колькасць пытанняў у тэсце: 40
Вы можаце выбраць жаданае колькасць пытанняў