Сказ як сінтаксічная адзінка

Да канца ўрока мы

- вызначым, чым адрозніваюцца слова, словазлучэнне і сказ;

- вызначым асноўныя прыметы сказа;

- даведаемся , для чаго патрэбен сказ у маўленні;

- паўторым правапіс галосных літар е,ё,я

Запоўніце форму рэгістрацыі
 
Аўтар: Жых Л.В.