0
0

Да канца ўрока мы - вызначым, чым адрозніваюцца слова, словазлучэнне і сказ; - вызначым асноўныя прыметы сказа; - даведаемся , для чаго патрэбен сказ у маўленні; - паўторым правапіс галосных літар е,ё,я