Алгебра 9 клас. Комбінаторика та основи теорії ймовірності.

Комбінаторика – розділ математики, присвячений розв’язанню задач вибору і розміщення елементів деякої, зазвичай скінченної множини у відповідності з деякими правилами. Кожне таке правило визначає спосіб побудови деякої конструкції з елементів вихідної множини, яка називається комбінаторною конфігурацією. Тому можна сказати, що основними задачами комбінаторики є вивчення комбінаторних конфігурацій, питання про їх існування, алгоритми побудови, розв’язання задач на перелік.
Як розділ математики комбінаторика вивчає питання про те, скільки сполук, пов’язаних з тими або іншими умовами, можна утворити з даних об’єктів.

Подія - це будь-який факт, що здійснюється або не здійснюється, тобто при певних умовах (комплексі умов) він може відбутися або не відбутися.

 

Теорія ймовірностей - математична наука, що вивчає закономірності  випадкових явищ.

 

Розглядаються також події вірогідні ( достовірні ) і неможливі.

 

Вірогідною  називається подія, яка в результаті випробувань відбудеться завжди.


Знайди слова у філворді , щоб закріпити знання.