Популярные тесты

 • Вченими було доведено, що люди більшою мірою домагаються успіху, якщо у них явно розвинена потреба в досягненнях. Потреба в досягненні - це прагнення людини перевершити вже досягнутий рівень виконання або реалізації, змагання із самим собою або з іншими.

 • Успіх уроку та його результативність значною мірою залежить від професійної компетентності вчителя, від теоретичної підготовки та медичної майстерності вчителя.

 • Саморозвиток передбачає поліпшення якої-небудь сторони нашого буденного життя, особистісне зростання. Тому саморозвиток — головна запорука цікавого життя. Мало тільки мріяти, щоб реалізувати свої плани. 

 • Саморозвиток – це постійна робота над собою, самовдосконалення і вироблення особистих якостей. У цьому процесі людина концентрується на своїх власних бажаннях і цілях і постійно видобуває все нові і нові знання для їх досягнення. Цей процес є основним для досягнення життєвого успіху.

 • Стресостійкість – це визначена сукупність особистих якостей, що дозволяють переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для особистої діяльності індивіда і оточення.  Стресотійкість забезпечує високу ефективність діяльності і зберігає здоров'я молодої людини.

 • Воля — це такий набір людських характеристик, які дозволяють формувати мету і докладати зусилля щодо її досягнення. Сила волі — це здатність опановувати три вміння: «я буду», «я не буду» та «я хочу» — вони й допомагають вам досягти мети (або ж не вскочити в халепу).

 • САМООРГАНІЗАЦІЯ — уміння людини так організувати свою діяльність, щоб найповніше реалізувати свій творчий потенціал за умов відповідної ситуації. Головною ознакою самоорганізованості є вміння налаштуватися на діяльність і підтримувати працездатний стан протягом тривалого часу без застосування вольових зусиль.

 • Креативність — це творчі здібності людини, що дозволяють створювати і втілювати в життя принципово нові ідеї. Креативне мислення має цінність в бізнесі, науці, культурі, мистецтві, політиці, – словом, у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція.

 • Тести до твору А. Ліндгрен про Пеппі Довгупанчоху. Підручник А. Савчук Українська мова та читання 3 клас Ч.2

 • Тест з читання до підручника  А. Савчук Українська мова та читання 3 клас. Частина 2

 • Раджу прочитати матеріал із сайту АНАТОМ.ЮА - ОСТЕОЛОГІЯ. Мій тест опирається на базові знання остеології та латинських назв. 

 • Через терни до зірок. Цей вислів, котрий латинською мовою звучить  «Per aspera ad astra») походить з твору римського письменника і філософа І ст. н. е. Люція Аннея Сенеки «Несамовитий Геркулес»: «Шлях від землі до зірок — непростий». У переносному значенні виражає прагнення людини оволодіти таємницями природи, висотами науки. А як щодо намагання оволодіти таємницею своєъ власної природи, коли імпульсивне, темне, некероване стає зрозумілим та доступним для впливу? Адже розвиток людини - це перш за все рух до зірок власного Духу. "Є шлях, туман, тунелі, лабіринти, провалля, і надія, й знову шлях… А зорі — там десь, за межею зони. А зорі — там лиш, де немає тернів. А що без тернів зорі?" (О. Крекотень, Пам'яті Андрія Тарковського) Запропонований тест - то є спроба побачити та зрозуміти персональні налаштування проходження кризових ситуацій. Результати теста допоможуть усвідомити, як життєві виклики та їх подолання сприяють особистісному зростанню. Опитувальник посттравматичного зростання розроблений Р. Тадеші і Л. Калхаун, адаптований М.Ш. Магомед-Еміновим. Складається з 21 тверджень з шістьма можливими варіантами відповідей. Результати тесту розподілені за пʼятьма шкалами, що фіксують ваші власні орієнтири посттравматичного розвитку.

 • Тест до теми "Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок", 7 клас

 • Тест на знання елементів хребетного стовпу та грудних хребців на латинській мові. 

 • Тест на знання основних кісток скелета людини на латинській мові. Потрібно вибрати переклад з української на латинську.

 • Тест призначений для узагальнення та повторення основих понять з теми.

 • Тест-контроль на перевірку теоретичних знань з теми подібність трикутників, (ознаки подібності, властивість бісектриси трикутника). Тест містить 7 питань. Максимальна оцінка 7 балів. Тест можна використовувати як швидкій контроль. 

 • Тест-контроль на перевірку теоретичних знань з теми трикутник, (рівні трикутники, ознаки рівності, рівнобедрений трикутник). Тест містить 7 питань. Максимальна оцінка 7 балів. Тест можна використовувати як швидкій контроль. 

 • Контрольна робота "Іменник як частина мови" дає можливість превірити свої знання з таких підтем як "Загальні, конкретні, збірні іменники", "Рід та число іменників"

 • Тест на перевірку вміння учнів порівнювати звичайні дроби, знаходити дріб від числа, числа за його дробом та виконувати додавання і віднімання дробів.

 • Експрес-тест для перевірки знання тексту твору героїчнного епосу "Пісні про Роланда"

 • Діагностична(контрольна) робота № 5 з математики на тему "Геометричні фігури та величини" для учнів 5 класу НУШ в тестовій формі

 • Письменники 19 століття розглядали роман як пізнавальний жанр, як певне дослідження дійсності, зв’‎язків людини й середовища, внутрішніх колізій особистості. О. де Бальзак, М.Лєрмонтов, Стендаль, Г. Флобер усвідомлювали свою місію в мистецтві як «науковці», «дослідники» сучасного життя й сучасної людини в галузі роману.

 • Контрольний тест з теми "Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних" за курс інформатики 10 клас.

 • Теплові явища.

  13.12.2022 23 0

  Тест призначений для повторення і закріплення основних понять з теми "Теплові двигуни"

 • ДАНА РОБОТА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРНА РОБОТА ПІД ЧАС ТИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 • Південна Америка  Контрольна робота 7 клас Завдання у роботі різної форми,зручно використовувати під час дистанційного навчання

 • Тест  призначений для закріплення основних понять з вказаної теми.

 • Завдання контрольної роботи містять матеріал за перше півріччя та перевіряють знання учнів з творчості письменників, прочитаних творів та теорії літератури.

 • Дорогі діти! До вашої уваги онлайн-конкурс Безпека в туризмы", присвячений Міжнародному дню гір! У повсякденному житті екстренні ситуації виникають несподівано –  забої, розтяги, переломи, відмороження, теплові удари, ураження електричним струмом, утоплення. Особливе значення в реаліях сьогодення має вміння надати  першої першу медичну  допомогу.  В основному це відбувається в умовах дефіциту часу і під час відсутності людей зі спеціальною медичною освітою. У цих випадках важливо діяти швидко й рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна секунда!

 • Текстові Редактори— комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, пошуку і заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виведенню на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

 • Любі п'ятикласники! Авторська казка навчає вас дорослих, недитячих істин. Але їх розуміння приходить поступово – на різному рівні світогляду одна й та сама казка може мати дуже різні прочитання. Тому улюблені казки можна читати й перечитувати безліч разів, і тому дорослі з таким захопленням читають казки, що любили змалку, своїм дітям.

 • Тканини, будова та видозміни кореня  Контрольна робота  6 клас

 • Клімат та кліматичні ресурси. Контрольна робота для учнів 8 класу Дистанційне навчання

 • Духовну атмосферу кінця XIX - початку XX ст. визначав глобальний переворот у мистецтві, водночас утворення численних течій і шкіл сприяло розквіту модернізму, а також спонукало до нових художніх шукань та вияву мистецької індивідуальності в наступні десятиліття.

 • Амфібії 7 клас

  07.12.2022 29 0

  Амфібії,    Біологія 7 клас  Самостійна робота призначена для використаня під час дистанційного навчання

 • Тест призначений для повторення і узагальнення матеріалу з теми "Механічний рух"

 • Тестування для учнів 5 класу з теми "Многокутники. Симетрія." Даний тест  налаштований на перевірку  засвоєння понять з теми "Многокутники. Чотирикутники. Види трикутників. Симетрія."

 • Тест для поточного контролю знань з теми "Електромагнітна індукція"

 • Сила пружності

  05.12.2022 36 0

  Виконайте тест, щоб перевірити свої знання з теми "Сили. Сила пружності"

 • ПРОПОНОВАНИЙ ТЕСТ СКЛАДЕНО У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИВЧАЛИСЯ НА ПЕРШИХ 15 УРОКАХ ПРОГРАМИ ОБДР та ПМД при ДТП.

 • Домашня  робота. Самостійна робота. Час виконання та кількість проходжень тесту не обмежені.

 • Тест має на меті перевірити знання  в учнів 8 класів творчості Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма.

 • У кожної людини є 6 каналів подолання стресу, при цьому, з них домінуючими є лише кілька. З огляду на це, важливо розуміти свої сильні сторони і розвивати слабкі (пасивні) канали, тим самим посилюючи і збагачуючи свої ресурси. Який канал у Вас розвинутий краще інших, а які варто ще розвивати можна дізнатися, пройшовши Тест. Важливо пам’ятати, що немає правильного чи неправильного з вищеописаних, кожен має свої переваги та недоліки. При цьому, щоб поновити та збільшити сили та ресурси в ситуаціях, коли людина «вибита з колії» та втратила ґрунт під ногами, варто осмислити вже ті частини наших ресурсів, що є в наявності та зосередитися на ефективному їх використанні. Якщо ж людина відчуває себе у «глухому куті», варто звернутися до тих частин, які поки що не проявлені чи дуже слабкі.

 • Тестова контрольна робота з математики на тему "Відношення і пропорції" для учнів 6 класу.

 • Даний опитувальник пропонує 14 тверджень-стереотипів. Відповіді на них допоможуть з'ясувати, на яку модель орієнтований вчитель: навчально-дисциплінарну чи особистісно-орієнтовану.

 • Запропонована методика "Життєві принципи та цінності" є перерробленою, скороченою та адаптованою до сучасних реалій  версією "Ціннісного опитувальника" Шварца (https://onlinetestpad.com/ru/test/148095-cennostnyj-oprosnik-shvarca) Головна мета запропонованої методики - допомогти респонденту віднайти, усвідомити базові налаштування власної життєвої активності. Для цього методика пропонує переліки важливих життєвих принципів та бажаних характеристик особистості, які слід оцінити згідно інструкції. Результатом проходження методики респондент отримає наочний розподіл власних переваг у межах трьох взаємоповʼязаних сфер, що відображають взаємодію особистості та суспільства.  Кожна з цих сфер також має розподіл на чотири напрями. Тобто буде запропоновано дванадцять ключових ціннісних орієнтирів, їх докладні характеристики та актуальність кожного напряму для респондента за 10-бальною шкалою. Також показані можливі протиріччя в ціннісній картині світу респондента, про що можна прочитати в результатах опитування після проходження запропонованої методики.ʼСлід додати, що методика не є науково-вивіреним інструментом з підтвердженням валідності. Тобто її варто використовувати для самопізнання та самовдосконалення, та не слід її обирати в якості діагностичного інструменту для наукового дослідження. Тест анонімний, ми не вимагаємо ваших реальних імен та контактів. Коротенька панель із статистичними даними допоможе нам отримати узагальнену картину налаштувань спільноти українців. Та якщо ви вирішите пройти  декілька методик, запропонованих на цьому сайті (посилання нижче) - прохання надавати ті самі дані для можливості порівняти результати одного респондента за різними методиками. Ви також можете зрозуміти власні способи долати стрес за методикою "Місток над прірвою" https://onlinetestpad.com/ua/testview/1413214-mistok-nad-prirvoyu Дослідити увлення про добробут та щастя за "Шкалою психологічного благополуччя" https://onlinetestpad.com/pzh4zzoyycyf4 Для тих, хто працює з людьми, ціквим може бути дослідження власних керівних стилів  за методикою "Який Ви керівник? Матриця стилів управління Блейка-Мутона" https://onlinetestpad.com/ax5za7v57ewhi   У разі виникнення питань можна звернутись до мене (Олена Мерзлякова - Богдан)  ФБ https://www.facebook.com/o.merzliakova Телеграм +380 63 645 91 99 або доєднатись до спільнити поцінювачів психології життєстійкості та самовідновлення в телеграмі-каналі "Абетка стресостійкості" за посиланням https://t.me/+TX1EAThCupM2M2Ni    

 • Тест призначений для короткого узагальнення основних потять першої теми "Основи пдіприємництва"

 • Гуманістичні цінності доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.) дуже актуальні в сучасному світі, тому важливо для життя знати класиків цієї доби. Пригадаймо їх!

 • Жартівливий проективний тест для дітей та дорослих Кумедні Мордочки розкриє секрети Вашого характеру та допоможе Вам дізнатись про себе дещо цікаве. 

 • Тест створений з метою систематизації і перевірки знань учнів з теми "Математичні та статистичні функції".

 • Історія Веб

  17.11.2022 1 0

  Народження браузерів, які можуть відображати картинки – стало першим кроком до веб-дизайну, як ми його розуміємо зараз. Першою структурою, яка могла структурувати інформацію – стали таблиці, які вже існували в HTML. Тож розміщення таблиць у таблиці, і хитромудрі шляхи поєднувати статичні та рухливі клітинки стали самим цимусом, який почав David Siegel книжкою Creating Killer Sites. Хоча з самого початку було відчуття, що тут щось не те, бо все-таки першопочатковою ціллю таблиць було структурування цифр, але підхід прижився і був тривалий час мейнстрімом.

 • Діагностична(контрольна) робота № 4 з математики на тему "Вирази. Рівняння" для учнів 5 класу НУШ в тестовій формі

 • Контрольна робота із зарубіжної літератури. 8 клас.  Тема. "Література античності" 

 • Тест містить загальну інформацію по основним поняттям теми "Електромагнетизм"

 • Доброго дня! Наскільки ви толерантна людина? Менш ніж за 5 хвилин, відповівши на ці запитання Ви дізнаєтесь наскільки готові мирно співіснувати з людьми, що відрізняються від Вас.

 • Математика 7 клас. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати здобуті знання. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Тест з української літератури для учнів 6 класу. Пройдіть тест і ви дізнаєтесь, чи добре знаєте зміст роману та героїв В.Рутківського "Джури козака Швайки" (На козацьких островах).

 • Doing Chores

  10.11.2022 65 0

  Тест призначений для перевірки навичок учнів 7 класу з теми "Householding Chores". Матеріал за підручником О.Карп'юк.

 • Контрольна робота з української мови для учнів 11 класу. Тема "Морфологічна норма"

 • Тест призначений для короткого узагальнення основних потять першої теми "Основи пдіприємництва"

 • Тест на вибір однієї правильної  відповіді означень паралельних та перпендикулярних прямих та кутів що утворилися.

 • Опитувальник призначений для вивчення адаптаційних можливостей військовослужбовців на основі оцінки деяких соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображають інтегральні особливості психічного і соціального розвитку. БОО „Адаптивність” використовується для вирішення задач визначення рівня стійкості до бойового стресу. У даному додатку використовується нова версія БОО „Адаптивність-200”, що містить 200 питань. Крім традиційних шкал: ПР (психічна регуляція), КП (комунікативний потенціал) і МН (моральна нормативність) до даної версії опитувальника увійшли додаткові шкали ВПС (військово-професійна спрямованість), ДАП (схильність до девіантних форм поведінки) і СР (суїцидальний ризик).

 • Даний тест містить завдання до теми "Одночлен". Це зведення одночлена до стандартного вигляду, визначення його коефіцієнта та степеня.

 • Тест містить 16 питань по основним поняттям механічного руху, має середній рівень складності.

 •   Депресія – це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносить задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум двох тижнів.   Депресію провокують життєві травматичні події, генетичні особливості людини, гормональні зміни, хвороби, а її імовірність посилює травматичний досвід минулого. Основні симптоми депресії: пригнічення, втрата інтересу, неможливість відчувати радість, зменшення життєвої енергії, пасивність, тривога, сонливість або безсоння, низька концентрація втрата апетиту, низька самооцінка, відчуття провини чи відчаю, думки про самогубство. При депресії можуть проявлятися не всі симптоми. І  в залежності від того, скільки ознак депресії виявлено і наскільки вони виражені, депресію кваліфікують як легку, середню або важку.   Цей тест містить опитувальник для визначення рівня депресії Бека (21 питання) , також шкалу оцінки рівня якості життя Чабана О.С. (10 питань), а також переглянутий опитувальник «Негативний дитячий досвід» (Adverse Childhood Experiences, ACE) (12 питань). Це створено з метою пошуку взаємозв'язку між наявною депресію та перенесеним негативним дитячим досвідом.   Опитувальник рівня депресії Бека Цей опитувальник складається з 21 пункту, кожен з яких містить кілька варіантів тверджень. Будь ласка, уважно прочитайте всі варіанти відповідей до кожного пункту і виберіть один з них, який найкраще описує Ваше самопочуття протягом останніх двох тижнів, включаючи сьогоднішній день. Натисніть (клікніть) на вибраному твердженні. Переконайтеся, що Ви не пропустили жодного пункту.     Результати тесту не є остаточними, і не є поставленим діагнозом!

 • Кожна людина прагне реалізувати себе як у особистому житті, так і у професійній сфері. Це закладено у ньому спочатку, і з дорослішання він шукає шляхи самореалізації. З погляду психології, самореалізація – здатність людини реалізувати потенціал, закладений у ньому природою, з допомогою певних дій. Щоб розібратися прямо зараз, наскільки ви на даному етапі реалізували себе в житті, достатньо відповісти на кілька простих питань психологічного тесту.

 • Початок навчання дитини в 1-му класі — складний і відповідальний етап у її житті. Адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності — це й нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки. Змінюється все життя дитини: все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам. Звикання до школи — тривалий індивідуальний процес. Згідно зі статистикою, тільки 50% дітей адаптується до нових умов і вимог протягом перших місяців. Другій половині потрібно більше часу. 

 • Експрес-тест для перевірки знань з теми "Давньогрецький театр" із зарубіжної літератури. 8 клас.

 • Містить різнорівневі тестові завдання різного типу складності для перевірки знань учнів з теми "Африка"

 • Тест на тему “Спадковість та мінливість” 10 клас (профільний рівень)

 • Тест призначений для повторення основних понять теми "Світлові явища"