Популярные тесты

 • тест для 8 класу за новою програмою "типи хімічних зв'язків" частина перша 

 • Паливні мінеральні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль. Вугілля, нафта і природний газ — це три «енергетичні кити» сучасного світового господарства. Вугілля — один із найбільш поширених видів енергоресурсів. З нафти отримують рідке паливо, мастила, вона є сировиною для виробництва синтетичних матеріалів. Сьогодні в загальному світовому спо- живанні енергоресурсів частка нафти становить третину, а в другій половині ХХ ст. сягала майже половини.

 • Навчальний тест  з теми: "Оператори  в мові програмування  Python"

 •  МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Вам пропонується відповісти на запитання опитувальника, який містить 27 суджень, на кожне з яких дається три варіанти відповід  

 • Вважається, що здатність особистості до вибору професії пов’язана зі здатністю до прийняття рішення, з усвідомленням професійної мети та способів її досягнення через професійне самовизначення, тому вибір професії – це вольовий акт. Пропонуємо тобі дослідити вольову організацію твоєї особистості.

 • Якорі кар'єри», - це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси і т.п. соціально обумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної людини. Кар'єрні орієнтації виникають в початкові роки розвитку кар'єри, вони стійкі і можуть залишатися стабільними тривалий час. При цьому дуже часто людина реалізує свої кар'єрні орієнтації неусвідомлено. Тест дозволяє виявити наступні кар'єрні орієнтації: професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво.

 • Хімічні властивості алкені та алкінів. Рішення задач на знаходження формули вуглеводнів.

 • Допоможе засвоїти знання про умови рівноваги тіл, момент сили, допоможе сформувати навички розв'язування задач

 • В цьому тесті ви дізнаєтеся наскільки ти українець. Тест повністю розважальний і не нисе посилу когось образити.

 • Тестування для учнів 7 класу з теми "Прості та складі речовини"

 • Допоможе при засвоєнні знань про електромагнітну індукцію, формуванні навичок розв'язування задач.

 • Навчальний тест  з теми: "Вбудовані та математичні функції середовища програмування Python"

 • Основи здоров’я — дуже важливий шкільний предмет, адже саме на цих уроках ти дізнаєшся, як бути здоровим, зробити своє життя безпечним, правильно поводитися в різних ситуаціях. Навчившись організовувати свій день, ти встигатимеш робити багато цікавих справ і не втомлюватися. Матеріали підручника підкажуть також види активного відпочинку для зміцнення організму і підготовки до нових звершень у навчанні, спорті, улюбленій справі.

 • Тест для учнів 6 класа з української літератури з теми "Календарно-обрядові пісні. Колискові пісні"

 • Тест  за  темою  "Київська держава" для учнів 7 класу. Від  Аскольда  до  Ярослава  Мудрого.

 • Тест з геометрії  для учнів 8 класу, який дозволить учневі перевірити рівень засвоєння теоретичного домашнього завдання