Популярные тесты

 • Новий!

  Тест призначений для  уроків з української мови ("Контрольне читання тексту")

 • Новий!

  Підсумковий тест "Графічний редактор Photoshop" Тест призначений для проміжного тестування з теми "Растрова графіка" при вивченні вибіркового модуля з інформатики "Графічний дизайн"

 • Новий!

    The Present Simple Tense - Carter's breakfast routine video test(sequence)

 • Базовий блок

  25.10.2020 16 0

  Тестування для контролю знань, умінь та навичок учнів щодо базового блоку

 • Тест з предмету "Фізика" за 10 клас  по темі "Основи термодинаміки"

 • Тест для перевірки теоретичних знань з теми "Легка атлетика" для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 • Клітина - основна структура живого. Першим хто відкрив клітину був англійський фізик Роберт Гук. Свої дослідження він описав у статті 1665 року

 • Контрольний тест "Алгоритми і програми" (модуль tkinter) Тест призначений для перевірки знань з теми "Графічний інтерфейс користувача в Python"

 • Як ви гадаєте, чого ви найбільше потребуєте на даний момент? Гарної освіти? Престижної роботи? Кар*єри? Грошей? Кожна людина сама визначає свої першочергові потреби у житті. Хтось живе одним днем, а хтось переймається майбутнім. Але абсолютно впевнено можна стверджувати, що жодна з ваших портеб не зрівняється із архіпотребою - ДИХАТИ

 • Тестування для контролю знань, умінь та навичок учнів щодо побудови жіночого жакета

 • Тест "Волейбол"

  20.10.2020 20 0

  Тест для перевірки теоретичних знань з теми "Волейбол" для учнів професійно-технічних навчальних закладів

 • Тести. 60 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється у відсотках (%) або 0,2 бала за одну правильну відповідь.

 • Тест створений з метою перевірки освоєння знань матеріалу теми. Містить запитання різних рівнів складності.

 • Проміжний тест з Python (7 клас) В тест включені питання з тем: 1. Поняття програми та мови програмування. Мова Python. 2.  Змінні. Прості типи даних мови  Python. Дії з типами даних. 3. Дії з текстом. 4. Розгалуження в  Python. 5. Цикли в мові  Python.

 • Тест створено з метою перевірки рівня засвоєння матеріалу з теми "Рух". Містить запитання різних рівнів складності.

 • Unit 2 - Countries and Nationalities " Meet Kim" World Link Intro - ESL Videos

 • Доблесні воїни, втікачі, українські лицарі та хоробрі захисники — як тільки не називали козаків їхні сучасники. Життя запорожців повне загадок і таємниць, проте одне відомо напевне: козаків поважали та мусили рахуватися з ними навіть найбільші імперії.Про легендарне козацьке військо у свій час не знав тільки лінивий. Слава про мужність та хитрість козаків мчала світом, як вороний кінь Диким Полем. Величезні імперії добре розуміли: з козаками погані жарти. Не даремне в австро-угорської армії існувала офіційна інструкція: вступати в бій з козаками лише у разі п’ятикратної чисельної переваги.

 • Батьки відіграють важливу роль у нашому житті . У психології одними із складних відносин вважаються саме відносини між батьками та підлітками.У цьому віковому періоді дитина не вміє ще контролювати свої емоції і може виходити з під контролю. Інколи між батьками та підлітком існує величезна стіна нерозуміння та помилок, але цю проблему можна вирішіти , якщо обидві сторони підуть назустріч один одному.  Цей тест допоможе зрозуміти наскільки у вашій родині є взаєморозуміння між вашими батьками та вами. Тест для дітей з 11-17 років

 • Синдром емоційного вигорання досить поширений в сучасному суспільстві. Наш темт життя, бурхливе зростання і проникнення технологій та інтернету і всі сфери роботи та інші проблеми сьогодення (включаючи каратинні умови, та глобальні світові труднощі) все це призводить до збільшення стресів та напруженості. Особистість людини – досить цілісна і стійка структура, і їй властиво шукати шляхи захисту від деформації. Одним із способів такого психологічного захисту і є синдром емоційного вигорання. Але він може призвести до більших проблем, включаючи невротичні розлади і хронічні захворювання з тривалим перебігом. Саме тому дуже важливо вчасно зрозуміти та виявити його симптоми, та попередити його подальший розвиток. 

 • Тест для перевірки знання слів із теми Flat/House для 4 класу Англ мова 4 клас U2L1

 • Вчите іноземну мову з викладачем не один місяць, а результатів не бачите? Можливо, причина не тільки у вас. Пройдіть тест, щоб дізнатися відповідь!

 • Тест для 6 класу по розділу І "Первісні спільноти. Археологічні культури"

 • Тести з інформатики для учнів 5 класу з теми "паратна та програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер та його складові. Різновиди комп'ютерів"  

 • Тест створений з метою оцінки якості знань учнів з вивченого матеріалу тем "Вступ" та "Різноманітність тварин ч.1"

 • Наскільки добре ви орієнтуєтесь в рок-музиці? Пропонуємо перевірити свої знання

 • Этот тест создан для тех, кто хочет узнать свой тип отношений. Это достаточно познавательно и очень интересно:)

 • Тест для повторення теми: "МКТ газів" для учнів 10 та 11 класів

 •                                                                                                                                                                                                                             

 • Підсумкове тестування за твором "Дорогою ціною" М. Коцюбинського для учнів 8 класу

 • Тестові завдання для перевірки знань з розділу "Лексикологія" для учнів 6 класу

 • Тестові питання по темі "Апостроф" для перевірки  знань учнів 10 класу

 • Тест для учнів 7 класу з теми "Початкові відомості та основні поняття геометрії"

 • Кожен лідер та учасник команди мріють бути в команді, де всі відповідальні та максимально причетні проєкту.Мріють про команду, яка вирішує проблеми, спілкується відкрито, чесно без звинувачень та образ і довіряють іншим. Де всі створюють Соціальний Контекст, в якому хочеться довіряти один одному, сміливо ставити великі цілі та бути впевненими в їх  досягненні.Тим не менш, кожен день є випробувальним та перевіряє команді відносини. Довіра не статичне явище вона потребує постійного догляду. Тому що низький рівень довіри - це низька швидкість та низька ефективність команди.

 • Ми вже понад рік послуговуємося оновленим правописним кодексом. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук України та національних університетів з різних регіонів України. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалив нову редакцію Українського правопису. 3 червня 2019 року фінальний текст документа опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.   Офіційна версія Українського правопису в редакції 2019 р. побачила світ у видавництві «Наукова думка». Нова редакція подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал. Звісно, карантинні реалії не повинні нам завадити в опануванні нових мовних правил. Тож пропонуємо всім перевірити свої знання завдяки тесту «Лінгвістичний клубок» та розплутати  мовні ниточки цікавих питань.  Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Франсуа Вольтер

 • Запропоновані тестові завдання можуть  використовуватися як підсумкова контрольна робота з української літератури.

 • Запропоновані завдання для учнів 10 класу з теми "Правопис слів іншомовного походження"

 • Перевірка знань з фармакології для студентів ІІ-го курсу по темі:  "Засоби, що пригнічують аферентні нерви"

 •      28 червня  в Україні відзначається державне свято – День Конституції України.      Щоб перевірити, наскільки добре Ви знаєте Основний Закон держави, пропонуємо відповісти на запитання тесту.     

 • Розлади харової поведінки - це не про їжу. Визначити схильність до них допоможуть питання, які охоплюють різні сфери вашого життя. Чи схильні ви до дієт-центрованого мислення, чи навпаки - у вас довірливі стосунки із своїм тілом?

 • Тестові контрольні завдання для перевірки залишкових знань студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією». 

 • Перевірка знать з ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ УСТАНОВОК І МЕРЕЖ у тестовому режимі

 • Рахувати не складно, але деякі числа можуть бути проблемними в написанні. Тому варто час від часу повторювати їх написання. 1- one 2 - two 3 - three 4 - four 5 - five 6 - six 7 - seven 8 - eight 9 - nine 10 - ten

 • House / flat

  09.06.2020 42 0

  Тест на тему "Житло". Для успішної здачі тесту треба знати:  House- будинок  Flat- квартира Small - маленький Big - великий  Live in- жити в  Have- мати

 • Тест з історії України для студентів першого курсу медсестринського та фельдшерських відділень. Результат тесту зараховується як оцінка з теми "Українська революція 1917-1921рр." Питання тесту обмежені в часі, на  кожне питання виделено 10 секунд.  Тест складається з набору питань. Кандидат може відповідати напитання послідовно або в довільному порядку.Кандидат має можливість помітити питання, щоб повернутися до ньогопізніше і ще раз подумати над відповіддю. Поки складання тесту незавершено по вказівці слухача або після закінчення відведеного часу (про цесвідчить обнулення таймера часу), слухач може змінювати і редагувати своївідповіді на всі питання

 • Тест-вікторина за твором Всеволода Нестайка "Тореодори з Васюківки" допоможе вам згадати твір і головних героїв.

 • Тестові контрольні завдання для перевірки залишкових знань студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією». 

 • Тестування для учнів 8 класу з теми "Теплові явища. Способи теплопередачі."

 • Тестові завдання з тем: "Композиція одягу", "Елементи композиції"