• Класичні

  Величезна колекція кросвордів на різні теми.

 • Сканворди

  Широкий вибір сканвордов різного розміру.

 • Японські

  Цікаві японські кросворди від малого до великого.

 • Кольорові японські

  Красиві кольорові японські кросворди для любителів.

 • Філворди

  Цікаві угорські кросворди на пошук слів.

 • Судоку

  Популярна головоломка з числами різного рівня складності.

 • Знайдіть відповіді на запитання. Заповніть сканворд. Отримайте оцінку.

 • Австралія - хоч і найменший материк Землі, але розмірами вражає. Материк цілком лежить у південній півкулі. Назва його походить від латинської Terra Australis Incognita (Невідома Південна Земля) - так геогграфи в давнину іменували загадковий південний материк, розташування якого їм не було відоме, але існування якого вони передбачали. Це материк насамперед реліктів, тут немає молодих складчастих гір, діючих вулканів.

 • Пригадайте терміни, пов'язані з баскетболом і знайдіть їх у кросворді (філворді)

 • Біологія 7 клас.  Тип Кишковопорожнинні. Особливості будови та жіттєдіяльності.

 • Тип Кишковопорожнинні. Особливості будови, життєдіяльності та різноманітність.

 • Біологія 7 клас. Тип Губки. Особливості будови. Тест із 14 слів

 • Знайдіть слова, пов'язані з темою "Гімнастика". Слова складаються під прямим кутом.

 • Кроссворд для удосконалення та перевірки знань з дисципліни ''тваринництвo'' для студентів з факультету ветеринарної медицини.

 • Украї́нська Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка, УРСР (до 30 січня 1937 — Украї́нська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка, УСРР) — одна з республік у складі СРСР. Існувала з 6 січня 1919 до 24 серпня 1991. З означення «Енциклопедії українознавства», — комуністична державно-політична формація, що постала як результат збройної агресії більшовицької Росії при допомозі місцевих більшовиків проти Української Народної Республіки. За радянськими джерелами, УРСР — соціалістична держава та союзна республіка у складі СРСР. Сучасна українська історіографія стверджує, що в деякі періоди свого існування УРСР мала певні формальні ознаки державності у структурі органів урядування. Відома тоталітаризмом сталінського штибу та геноцидом українців, зокрема, кількома голодоморами, які прийшли на зміну українізації 1920—1930-х років. У Західній Україні, яку анексував СРСР восени 1939 року, з метою встановлення більшовицького режиму та придушення українського визвольного руху проводили масові депортації місцевого населення та численні каральні акції НКВС—МДБ. Керівною силою в УРСР проголошено Комуністичну партію (більшовиків) України (згодом перейменовано на КПУ), що входила на правах обласної організації до РКП(б) (пізніше КПРС) і спиралася на збройні сили Червоної армії та структури державної безпеки (НК-ОДПУ -> НКВС -> МДБ -> КДБ).

 • Українська революція (також Перші визвольні змагання) — низка подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917—1921 роках. Поштовхом до початку Української революції стала Лютнева революція в Російській імперії. В Україні утворився альтернативний центр влади — Українська Центральна Рада (УЦР), яка стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. Керівником УЦР став Михайло Грушевський. У період 1917—1921 років Україна пережила різні форми національної державності (УНР, Українська Держава, ЗУНР, Кубанська НР, а також Кримська НР. Українські етнічні території були розділені між Українською СРР, Польською Республікою, Королівством Румунія та Чехо-Словацькою Республікою. Таким чином, Українська національно-демократична революція зазнала поразки. Ця поразка стала наслідком незгуртованості політичної еліти, незавершеності процесу формування нації, відмінностей між національними та соціальними завданнями визвольного руху, його обумовленості зовнішніми політичними й насамперед військовими факторами. Однак, не досягши своєї мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності.

 • Кросворд для учнів 10 класу з теми "Вступ до стереометрії " Спробуй! Спробуй! Спробуй!

 • Це кросвард з фізики для учнів 8 класу по темі темі "теплові явища"

 • Кросворд для закріплення знань з теми "Комахи з неповним перетворенням"

 • Розгадайте кросворд. Якщо всі слова будуть розгадані правильно, то у вертикальному стовпчику можна прочитати назву  приладу для вимірювання кутів.

 • Кросворд з математики для учнів 6 класу. Розгадування кросворду допоможе вам краще запам'ятати основні елементи фігур.

 • Комбінаторика – розділ математики, присвячений розв’язанню задач вибору і розміщення елементів деякої, зазвичай скінченної множини у відповідності з деякими правилами. Кожне таке правило визначає спосіб побудови деякої конструкції з елементів вихідної множини, яка називається комбінаторною конфігурацією. Тому можна сказати, що основними задачами комбінаторики є вивчення комбінаторних конфігурацій, питання про їх існування, алгоритми побудови, розв’язання задач на перелік.Як розділ математики комбінаторика вивчає питання про те, скільки сполук, пов’язаних з тими або іншими умовами, можна утворити з даних об’єктів.Подія - це будь-який факт, що здійснюється або не здійснюється, тобто при певних умовах (комплексі умов) він може відбутися або не відбутися.   Теорія ймовірностей - математична наука, що вивчає закономірності  випадкових явищ.   Розглядаються також події вірогідні ( достовірні ) і неможливі.   Вірогідною  називається подія, яка в результаті випробувань відбудеться завжди.Знайди слова у філворді , щоб закріпити знання.

 •   "За своїм характером місцевості бувають гористими, горбистими, долинними, рівнинними... Що до гір, то вони передусім розрізнюються між собою за положенням – одні знаходяться на рівнині і площині, інші – в пересіченій і піднесеній країні, а треті як би нагромаджені одна на одну. Долини, як і рівнини, бувають також вельми різні. Одні закриті по сторонах, але мають відкриті вхід і вихід, у інших відкритий лише вхід або вихід, з всіх же інших сторін вони закриті; ті та інші, власне, і називаються долинами. Треті, з всіх сторін оточені горами, називаються улоговинами. Далі, одна долина має западини, інша їх не має, одна – широка, інша вузька, одна – довга, інша – коротка; крім того, одна розташована не вище найближчої рівнини, інша підноситься над степовою рівниною, більш низовинною."                                                                                                                                                  Ґе́орґіус Аґрі́кола

 • Кросворд для закріплення  та перевірки знань з теми для учнів 10 класу.

 • Впишіть в клтінки кросворду букви, щоб отримати назви овочів та фруктів англійською. Скористайтеся підказками рідною мовою. 

 • Унікальні ландшафти карпат. такими є природоохоронні території Українських Карпат, серед яких Карпатський біосферний заповідник, який внесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 

 • Розв'яжіть кросворд з теми  "Нуклеїнові кислоти" , це допоможе вам краще опанувати тему.

 • фізичний кросворд складається з 14 запитань по темі "ТЕПЛОВІ МАШИНИ"

 • Задвання призначене для перевірки та актуалізації знань з теми: "Порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками"