• Ознайомити учнів з різновидами велосипедів та їх призначенням; сформувати уявлення про будову велосипеда; засвоїти поради щодо підготовки велосипеда до катання та догляду за ним, а також правила дорожнього руху для велосипедистів; виховати дбайливе ставлення до власного велосипеда та культуру поведінки під час катання на велосипеді.

 • розширити уявлення учнів про взаємозв язок людини та навколишнього середовища, розповісти про наслідки забруднення довкілля для життя і здоров я людини,про способи збереження природного середовища;розвивати  пізнавальну діяльність учнів,уміння спостерігати за природою,бачити в ній прекрасне;виховувати соціокультурну поведінку учнів, направлену на формування здорового способу життя,дбайливе ставлення до природи

 • визначити ознаки безпечного і небезпечного соціального середовища, позитивний та негативний вплив засобів масової інформації; формувати вміння аналізувати чинники соціальної безпеки свого населеного пункту, виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

 • Ознайомити учнів із поняттям репродуктивного здоров’я. Довести, що репродуктивне здоров’я – це основна цінність життя. Ознайомити учнів із негативними наслідками впливу шкідливих речовин на репродуктивне здоров’я. Продовжувати формувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

 • формувати поняття про екологічну безпеку, систематизувати знання про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я; сприяти формуванню в учнів стійких переконань щодо важливості дотримання принципів екологічної безпеки оточуючого середовища; розвивати спостережливість, уміння визначати пріоритети; виховувати свідому потребу в збереженні якісного екологічного стану навколишнього середовища.

 •  Ознайомити учнів з видами небезпечних промислових об’єктів і правилами проживання поблизу промислових підприємств. Розвивати вміння правильно діяти під час техногенної аварії.

 • розглянути правила безпечної поведінки надворі; розвивати вміння учнів розрізняти безпечні та небезпечні ситуації (ігри, зустрічі з незнайомцями).

 • Розширити уявлення про родину та її цінність; формувати поняття про чинники та ознаки міцної родини, роль родини у задоволенні потреб людини, про готовність до сімейного життя; розвивати навички аналізу власної готовності до сімейного життя, комунікативну компетентність, навички співпраці, виховувати толерантність, відповідальне ставлення до сімейного життя.

 • поглиблювати знання учнів про безпеку на дорогах, систематизувати знання про організацію дорожнього руху, пріоритети в русі; ознайомити з моделлю безпечного дорожнього середовища («трикутником безпеки»); розвивати здоров’язбережувальні компетенції; виховувати свідому потребу в дотриманні принципів безпечної життєдіяльності.

 • поглибити знання учнів про правила пожежної безпеки; розглянути умови виникнення пожеж; сформувати вміння і навички дотримання правил пожежної безпеки; сформувати вміння невідкладних дій під час пожежі; навчити учнів запобігати пожежі й за потреби викликати пожежну машину; навчити учнів надавати першу допомогу потерпілому під час пожежі; скласти алгоритм поводження під час пожежі.

 • - продовжити знайомство учнів з небезпечними ситуаціями, які можуть   виникнути в квартирі; - розвивати здатність орієнтуватися у складних ситуаціях, вміння оціню-   вати небезпеку та вибирати дії самозахисту;              - виховувати  винахідливість, спостережливість, сміливість.             

 • Урок з зарубіжної літератури. Для 5 класів. Твір Марка Твена "Том Сойєр".  Мета: познайомити учнів/учениць з біографією письменника, знайомство із твором. Завдання: самостійно подивитися біографію письменника (відео);                   проходження тесту з біографії;                   прочитати твір або прослухати аудіокнигу "Том Сойєр";                   проходження тестування за твором.

 • Мета: навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення звуків української мови, удосконалити вимову приголосних звуків за нормами літературної вимови; ознайомити учнів з явищами уподібнення приголосних звуків; формувати навички обґрунтування орфограми «Уподібнення приголосних звуків»; розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам’ять, увагу, розвивати усне і писемне мовлення, фонетичних слух, критичне мислення учнів; виховувати повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта, виховувати пошану до української мови. Українська мова 5 клас, урок, знання. Учні знають та обгранковують написання слів відповідними правилами.

 • Урок включає два посилання відеоуроки, інтерактивну вправу та тест

 • Формування предметних компетентностей: уміння виразно читати фрагменти твору, уміння визначати суть конфлікту твору, уміння висловлювати власне ставлення до подій твору; уміння давати характеристику казковим персонажам, оцінювати їхні вчинки, моральні якості; Формування ключових компетентностей: спілкування державною мовою, уміння вчитися протягом життя – уміння читати, використовуючи різні види читання під час аналізу твору; соціальна та громадянська компетентність- уміння оцінювати текст соціального змісту, уміння толерантно відстоювати власну думку; математична компетентність – уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми)

 • Урок вивчення нової теми. Містить посилання на інтерактивні вправи LearningApps, відео з просторів YouTube та тести onlinetestpad

 • Формуємо ключові компетентності відповідно до нaскрізних ліній: уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності; загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв‘язно висловлюватися в контексті змісту; екологічну безпеку й сталий розвиток - набувати  досвіду спілкування з природою (НЛ-1); громадянську відповідальність - навчатися цінувати власну свободу, ініціативність, обстоювати власні позиції; використовувати  народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій      (НЛ-2); підприємливість і фінансову грамотність - навчатися кмітливості й винахідливості (НЛ-4); здоров`я й безпека - емоційно-ціннісна – формувати духовно-емоційний свiт учнів, їх естетичних позицій, світоглядних уявлень і переконань; розвивати вміння виразно й вдумливо читати; визначати тему та головну думку твору; висловлювати власне ставлення до зображених у казці подій.

 • Будова слова.Морфеміка - це розділ науки про мову,що вивчає будову слова.

 • «Синій птах» — п'єса Моріса Метерлінка, написана в 1908 році в одному з жанрів символізму. П'єса пронизана почуттям віри в Людину,що дуже актуально в наш час. Познайомимося з цим чудовим твором!

 • Вам потрібно прочитати текст, перекласти і виконати тест по ньому

 • Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства - провідна тема творчості Е.Йонеску.

 •  6 клас. 5 квітня 

 • Паралельні та перпендикулярні прямі.  31 березня 6 клас. Не забудь натискати " Завершити крок"

 • Present Simple

  12.04.2021 0 0

  Let's study English Tenses! We are going to speak about working day!

 • Випадкові події. Ймовірність випадкової події. 12 квітня. 6 клас. 

 • Unit 5E_City places_part-1

  07.04.2021 11 0

  Вводне заняття з теми "Місця в городі" Про що дізнаєтесь: Нова лексика з теми Цікавинки з культури різних країн. Чому навчимося: Використання мови в творчому завданні. Граматика There is/there are повторення. Які інструменти: Слухання Читання Розгадування кросвордів.

 • Заняття з підготовки до контрольної роботи за темою "Їжа" Склад заняття: Читання  - поради та тест Аудіювання - поради та тест Використання мови - поради та тест В кожній частині ви можете подивиться поради щодо виконання тесту. Кожен тест складається з двох коротких завдань. УВАГА! Заняття розраховане на 50 хвилин. І має обмеження щодо одного проходження. Порядок виконання завдань, тестів можно змінювати

 • 6_TRAFFIC SIGNS

  31.03.2021 4 0

  Заняття з теми "Дорожні знаки" На цьому уроці ви: Ознайомитесь із новою лексикю за темою. Дізнаєтесь історію винекнення дорожніх знаків. Вдосконалити навички пошукового читання. Будете використовувати набутті знання з лексики в творчому завданні.  

 • Добрий ранок. Сьогодні урок цікавий, асинхронний  урок для ВАС. Нагадую, що кожен етап треба завершити. Все, що розміщено - ми все з вами проходили на уроці.

 • TYPES OF PAVEMENT Що нового: Ознайомитись з лексикою за темою Навчитесь порівнювати та знаходите переваги Створити презентацію доповідь за темою

 • Ціль уроку: отримати базові знання про техніку виконання вправи "Нахил тулуба вперед з положення сидячі"   Задачі: вивчити техніку вправи "Нахил вперед з положення сидячі";              визначити послідовність етапів виконання вправи "Нахил тулуба вперед з положення сидячі".

 • В уроці вводиться поняття рівняння, наводяться приклади рівнянь. Розповідається про ліву та праву частину рівняння. Розповідається та пояснюється що означає розв’язати рівняння. Вводиться поняття "розв’язок" (корінь) рівняння. Наводиться приклад тестового завдання на перевірку чи є число коренем рівняння. Також наводиться три основних (базових) правила для розв’язування рівняннь. Зверніть увагу! Не перенесення з однієї частини в іншу, а саме правила в так званому "первозданному" вигляді (додавання/віднімання одного й того самого числа/виразу до/від обох частин рівняння).Після перегляду відео, яке містить теоретичні пояснення та приклади, пропонується виконувати тестові завдання принаймні одне-дав завдання щодня для тренування, закріплення та підтримування в формі та тонусі.