Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. Рівняння. Основні властивості рівняння

1
2
3
4
5
6
7
8