6 клас. 1 урок

Е Н Ц И Ф Е Т Е М П Е Р А Т У
Е П Д К Л Н В І О П А Д И Т Р
К О О Г О О Л Т П Р Е Р А У А
С Г С Е П Е О Е Р И Д Н Т М А
П О Л О Г Д Г І Я Р О Е О С Н
Е Д І Д Р І Я А Д О Щ Ф С О Н
Д А З Ж А Ф К А Р Т А С А Е Ц
И Ц Е Е Н І Т Л Т О І Н К Б Е
Г І М Л Н Я А А Е Д Г В В Л К
Р Я К Я Я О Я С М И С Е А И С
А М О С И П Н Н Г Л Е Х К С П
Д П О П С У В А Е К А М Ь Н Е
У А С Р Е Н Н Я Я А Р О С І Д
С С Т Е Ж Е Ь Т С І Н Б У С И
Т Е Р М О М Е Т Р Г Л О Я І Ц