Онлайн кроссворд "Стилі та напрями в мистецтві "

123
4
5
6
7
По горизонталі
2.Стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. 4.Світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX століття приходить на зміну модернізму. 5.Напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI-го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст. Для історизму важливим був принцип свободи вибору — необмеженість власного, суб'єктивного трактування історичних форм[1]. 6.Ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії й Франції, поширився на початку 19 століття в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи, а також Північної та Південної Америки. 7.Напрям у світовому мистецтві та літературі 10—30 років XX століття, що набув найвищого розвитку після Першої світової війни.