Контекстне завдання аналізу вимог

1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14
По горизонталі
7. Етап інтерв’ю, який дозволяє спланувати процес опитування й виробити стратегію керування цим процесом 8. Стратегія отримання інформації, яку поділяють на активну і пасику, де недоліком є те, що співробітник організації може почати поводитись принципово інакше 9. Ключова стратегія виявлення вимог із залученням експертів 10. Найменш витратний і найменш ефективний для аналітика спосіб отримання інформації 12. Цей потік робіт багато в чому базується на моделі вимог і додаткових специфікаціях, що регламентують процес тестування 13. Для потоку якої роботи зв'язок з вимогами не зазначений. Тим часом автор вважає, що вимоги повинні аналізуватися й ураховуватися в усіх робітників потоках проекту, навіть якщо це формально не передбачено обраним групою процесом 14. Етап інтерв’ю, під час якого коротко підсумовують основні пункти і роблять огляд отриманої інформації, яка може бути неправильно розтлумачена
По вертикалі
1. Ключова стратегія виявлення вимог у більшості сучасних методологій, у якій видно відбиття того, як виконавець зрозумів вимоги замовника 2. Найдоступніше джерело інформації, з яким можна ознайомлюватись у зручному темпі, одержати первісне подання про систему й сформулювати питання до експертів 3. Потік робіт якого моделювання є основою для аналізу й формування вимог до АІС, дозволяє уникнути помилок? 4. Що є основним джерелом вимог до інформаційної системи? 5. Методологію якого аналізу можна розділити на три категорії за типами моделей: що переслідують ціль аналізу й поліпшення організаційної системи; загального призначення; спеціально розроблені для використання при автоматизації 6. Стратегія, спрямована на мінімальну кількість помилок, відмову від формалізації на користь живого спілкування, вироблення загальної мови, схильна до кваліфікованих висновків, співпраці у групах 11. Стратегічне й тактичне планування, формування проміжних очікуваних результатів тісно зв'язано з вимогами до системи. Це опис потіку робіт …