БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

1
2
3
4
5
6
7
По горизонталі
2. Вид обліку, що характеризує облік господарської діяльності підприємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матеріальних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб. 3. Принцип бухгалтерського обліку, що передбачає відображення в бухгалтерському обліку суттєвих витрат упродовж усього циклу виготовлення продукції. 4. Вимірник, що застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і обігу, визначення фінансових результатів підприємства). 5. Вид обліку, який є способом спостереження і контролю за окремими операціями та процесами з метою управління ними. 6. Принцип, що ґрунтується на розмежуванні витрат і доходів між періодами завершення виробничого циклу та узгодженні доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержано ці доходи. 7. Принцип бухгалтерського обліку, що ґрунтується на визначенні в бухгалтерському обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) після виконання договірних зобов’язань і вручення рахунків клієнтам.