Паливно-енергетичний комплекс України

1
2 3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
По горизонталі
5. Один з основних центрів буровугільної промисловості (Черкаська область). 6. Один з найбільших нафтопереробних заводів України (Полтавська область). 8. Нафтове родовище в Карпатському нафтогазоносному районі (Івано-Франківська область). 10. Наймолодший нафтогазоносний район України. 12. Один з центрів кам'яновугільної галузі Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. 13. Назва нетрадиційних джерел енергії, які ще називаються невідновними. 16. Вид твердого палива, яке одержують нагріванням кам'яного вугілля, торфу тощо до високих температур без доступу повітря і має пористу структуру. 17. Одне з найбільших нафтових родовищ Донець-Дніпровського найтогазоносного району (Чернігівська область). 19. Район видобутку бурого вугілля в Україні. 20. Одне з найбільших нафтових родовищ Донець-Дніпровського найтогазоносного району (Сумська область).

Автор: Пугач Р. І.