Фізика атома й атомного ядра

1 2
3
4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14 15 16
По вертикалі
1. Ізотоп Гідрогену. 2. Який матеріал є найкращим для захисту від гамма- і рентгенівського випромінювання?. 4. Узагальнена назва ядра атома. 5. "Вилітає" в результаті бета-розпаду. 6. Пристрій для вимірювання дози або потужності дози іонізуючого випромінювання, отриманої за деякий проміжок часу. 7. Ядра одного і того самого хімічного елементу, які мають різну кількість нейтронів. 8. Центральна частина атома, в якій зосереджена основна його маса. 9. Назва хмічного елемента, ядро якого утворюється внаслідок одного бета-розпаду Францію. 10. Є ядерним паливом на АЕС. 11. Одиниця вимірювання еквівалентної дози опромінення?. 12. Електрично заряджена частинка речовини, що утворилася з атома або атомної групи внаслідок втрати або приєднання до них електронів. 14. Найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини. 15. Назва хімічного елемента, ядро якого уторилось внаслідок альфа-розпаду Урану. 16. "Пуля" в ланцюговій ядерній реакції.