Онлайн кроссворд "Фізика атома й атомного ядра"

12
3
4
567
891011
12
13141516
По вертикалі
1.Ізотоп Гідрогену. 2.Який матеріал є найкращим для захисту від гамма- і рентгенівського випромінювання?. 4.Узагальнена назва ядра атома. 5."Вилітає" в результаті бета-розпаду. 6.Пристрій для вимірювання дози або потужності дози іонізуючого випромінювання, отриманої за деякий проміжок часу. 7.Ядра одного і того самого хімічного елементу, які мають різну кількість нейтронів. 8.Центральна частина атома, в якій зосереджена основна його маса. 9.Назва хмічного елемента, ядро якого утворюється внаслідок одного бета-розпаду Францію. 10.Є ядерним паливом на АЕС. 11.Одиниця вимірювання еквівалентної дози опромінення?. 12.Електрично заряджена частинка речовини, що утворилася з атома або атомної групи внаслідок втрати або приєднання до них електронів. 14.Найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини. 15.Назва хімічного елемента, ядро якого уторилось внаслідок альфа-розпаду Урану. 16."Пуля" в ланцюговій ядерній реакції.