Еволюція органічного світу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
По горизонталі
1. Сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь. 2. Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування. 3. Явище, що виникає тоді, колидо схожих умов пристосовуються досить близькі за походженням види. 4. Основа для формування клітинних мембран. 5. Один з прадавніх представників еволюції людини. 6. Один з прадавніх представників еволюції людини, що був вегетаріанцем. 7. Вид добору, що спостерігається тоді, коли переваги мають тварини з ознакою, що відрізняється від середньої в той чи інший бік. 8. Еволюційні процеси, які відбуваються на рівні популяцій і зумовлюють утворення нового виду. 9. Учений, теорія якого пояснювала еволюційні зміни внутрішнім прагненням організмів до прогресу. 10. Теорія, що вважає появу життя на Землі внаслідок надзвичайної божественної події. 11. Життя на Землі виникло в результаті хімічної еволюції з неорганічних речовин - теорія ... 12. Переміщення особин із однієї популяції в іншу або на нові території. 13. Процес зміни живих організмів, який стає причиною появи їх нових форм.