Родина Ярослава Мудрого

Є Л А В Р В А
Л С І Г О С Н
И О В А В Е А
С Т О Л В В С
А Я Л С А О Т
В В О Е Л Л А
Е С Д Ч С О С
Т А И Я Я Д І
А Н М В З І Я
А Н И Р І Л Л
Р О Д И Н А Я