Онлайн кроссворд "Алгоритми та програми"

12
3
456
78
910
1112
13
141516
17
18
19
2021
22
23
По горизонталі
4.Прізвище професора, під керівництвом якого у 1970 році було створено мову програмування Pascal. 5.Властивість шрифту в Lazarus, англ. Size. 7.Множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови; складова мови програмування. 11.Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання; складова мови програмування. 12.Об’єкт Lazarus, на якому можна розмістити різні компоненти (кнопки, поля, написи, меню, …). 14.Властивість форми в Lazarus, англ. Height. 15.Властивість поля в Lazarus, англ. Text. 18.Компонент, який можна розмістити на формі, англ. CheckBox. 20.Властивість форми в Lazarus, англ. Color. 21.Окремо виділена частина програми, яка має своє ім’я та яку можна за цим іменем запустити на виконання. 22.Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання. 23.Правила складання і запису мовних конструкцій: не словникових слів і речень; складова мови програмування.
По вертикалі
1.Властивість форми в Lazarus, англ. Width. 2.Наука про форми, методи та закони правильного мислення, про способи міркування. 3.Властивість форми та кнопки в Lazarus, англ. Font. 6.Компонент, який можна розмістити на формі, англ. ComboBox. 8.Кількісно виражене значення властивості об’єкта. 9.Властивість форми в Lazarus, англ. Caption. 10.Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Edit. 11.Набір слів, які використовуються в мові програмування; складова мови програмування. 13.Логічний вираз, значення якого дорівнює true, якщо значення логічного виразу x дорівнює false, дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true (позначається not x). 16.Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Button. 17.Різновид керівної конструкції у мові програмування, призначена для організації багаторазового виконання набору інструкцій (команд); будь-яка багатократно виконувана послідовність команд, організована будь-яким чином. 19.Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Label.