Онлайн кроссворд "Алгоритми та програми"

1 2
3
4 5 6
7 8
9 10
11 12
13
14 15 16
17
18
19
20 21
22
23
По горизонталі
4. Прізвище професора, під керівництвом якого у 1970 році було створено мову програмування Pascal. 5. Властивість шрифту в Lazarus, англ. Size. 7. Множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови; складова мови програмування. 11. Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання; складова мови програмування. 12. Об’єкт Lazarus, на якому можна розмістити різні компоненти (кнопки, поля, написи, меню, …). 14. Властивість форми в Lazarus, англ. Height. 15. Властивість поля в Lazarus, англ. Text. 18. Компонент, який можна розмістити на формі, англ. CheckBox. 20. Властивість форми в Lazarus, англ. Color. 21. Окремо виділена частина програми, яка має своє ім’я та яку можна за цим іменем запустити на виконання. 22. Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання. 23. Правила складання і запису мовних конструкцій: не словникових слів і речень; складова мови програмування.
По вертикалі
1. Властивість форми в Lazarus, англ. Width. 2. Наука про форми, методи та закони правильного мислення, про способи міркування. 3. Властивість форми та кнопки в Lazarus, англ. Font. 6. Компонент, який можна розмістити на формі, англ. ComboBox. 8. Кількісно виражене значення властивості об’єкта. 9. Властивість форми в Lazarus, англ. Caption. 10. Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Edit. 11. Набір слів, які використовуються в мові програмування; складова мови програмування. 13. Логічний вираз, значення якого дорівнює true, якщо значення логічного виразу x дорівнює false, дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true (позначається not x). 16. Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Button. 17. Різновид керівної конструкції у мові програмування, призначена для організації багаторазового виконання набору інструкцій (команд); будь-яка багатократно виконувана послідовність команд, організована будь-яким чином. 19. Компонент, який можна розмістити на формі, англ. Label.