Оскар Уайльд "Хлопчик - зірка". Основний конфлікт

Формування предметних компетентностей: уміння виразно читати фрагменти твору, уміння визначати суть конфлікту твору, уміння висловлювати власне ставлення до подій твору; уміння давати характеристику казковим персонажам, оцінювати їхні вчинки, моральні якості;

Формування ключових компетентностей: спілкування державною мовою, уміння вчитися протягом життя – уміння читати, використовуючи різні види читання під час аналізу твору; соціальна та громадянська компетентність- уміння оцінювати текст соціального змісту, уміння толерантно відстоювати власну думку; математична компетентність – уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми)