Мозкова атака з теми "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія".

Уважно прочитайте питання, дайте відповідь. Випробуйте свої сили щодо теми "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія."

Напишіть ваше прізвище та ім'я
Автор: Горбова О.В.