Кого хочете обрати старостою класу?

Кого хочете обрати старостою класу?