Предмет і метод економічної теорії

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

1. Предмет економічної теорії.
2. Основні етапи розвитку економічної теорії.
3. Методи пізнання економічних процесів.
4. Функції економічної теорії.
5. Розвиток економічної теорії в Україні (СРС).