Декартова система координат у просторі. Координати точки. Відстань між точками.

Тест перевіряє засвоєння поняття координати точки у просторі, вміння визначати положення точки у просторі за допомогою декартової системи координат, навички обчислення відстані між точками, координат середини відрізка. Використовувати як перевірну роботу з теми.
Інструкція до тесту
Із декількох варіантів відповідей лише один правильний. Числові значення вносити у вигляді цілого числа або десяткового дробу.
Прізвище та ім'я
Кількість питань у тесті: 12