Координатна площина

Тест на перевірку знань і вмінь знаходити координати точки на площині. 
Інструкція до тесту
В тесті необхідно ввести правильну відповідь у відповідні пропуски без пробілів.
Кількість питань у тесті: 6