Контрольна робота з теми "Літературна балада"

Тест передбачає перевірку знань учнів з теми "Літературна балада" (7 клас)
Інструкція до тесту
Завдання різного типу: встановити відповідність, обрати правильну відповідь
Кількість питань в тесті: 12