Текстовий редактор та його об'єкти.

Текстовий редактор та його об'єкти.. Редагування та форматування тексту
Заповніть реєстраційну форму
Введіть свої дані. За тестування ви отримаєте оцінку за теоретичний матеріал.
Заповніть форму для реєстрації
Кількість питань у тесті: 8
 
Автор: Янєва Н.В.