11 клас. Розділові знаки в простому ускладненому реченні

Самостійна робота для поточної перевірки знань з теми "Розділові знаки в простому реченні", 11 клас. Рівень складності середній - достатній.

Інструкція до тесту

Текст містить 24 питання з вибором однієї правильної відповіді. Перевіряються знання з тем "однорідні члени речення", "тире між підметом і присудком", "відокремлені члени речення".

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 24
 
Автор: Чкан Т.А.
Джерело: Парадовська Т.