Закономірності числового ряду

Досліджуваний повинен знайти закономірності побудови семи числових рядів і написати відсутні числа. Час
виконання — 5 хвилин

Інструкція до тесту

Рахуйте та дивіться уважно на числа. Виконання завдання оцінюється за кількістю правильно написаних чисел за 5 хвилин. Норма дорослої людини — більше трьох. Якщо досліджуваний має складнощі при вирішенні подібних
завдань, це може означати, що він погано аналізує цифровий матеріал, не бачить у ньому прихованих закономірностей, не може скористатися ними, отже, його логічне мислення в математиці розвинуте недостатньо. 

Кількість питань у тесті: 7