Ділення раціональних чисел. Розв'язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

Математика 6 клас. Тема: ділення раціональних чисел. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати правила ділення раціональних чисел. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція до тесту

Тест містиь 10 завдань різного рівня складності, з введенням правильної відповіді. Кожне завдання оцінюється в один, або 1,5  бала. Максимальна кількість балів - 12. 

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 10