Квадратний тричлен. Рівняння, що зводяться до квадратних

Тест - перевірка знань учнів з даної теми.  Даний тест містить вісім завдань різного ступеня складності, які оцінюються за дванадцятибальною шкалою результативності.

Інструкція до тесту

 У запитанні з відкритою відповіддю у результат записувати лише число. Якщо результатом є десятковий дріб - записувати через кому. Якщо потрібно записати у відповідь від'ємне число, то знак "-" ставиться перед числом без пробілу.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 8
 
Автор: Новак Н.П.