Complex test

Тест, розроблений для фінального контролю знаь одного з учнів рівня Elementary

Інструкція до тесту

Необхідно дати відповіді на усі питання. Одне питання - одна правильна відповідь

Кількість питань у тесті: 20