Бази даних SQL

Тест на знання основ реляційної алгебри та базоих понять мови SQL.
Оцінюання здійснюється по 12 бальній шкалі в залежності від відсока правильних відповідей.
Мінімальний відсоток для отримання оцінки - 33% (1 бал). Кожні 5 відсотків правильних відповідей збільшують оцінку на 1 бал, після 9 балі крок збільшується до 7 %.
Інструкція до тесту
При проходженні тесту можна повертатись до попередніх запитань. При відповіді на питання з множинним вибором слід зважати на те, що:
1. Як мінімум 2 варіанти відпоідей невірні
2. Вірна відповідь зараховується лише за умови відмічення лише усіх правильних відповідей
Заполните форму регистрации
Кількість питань в тесті: 40