Самостійна робота з теми «Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало»

Закріпити знання за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало», продовжити формувати навички та вміння учнів розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання

Інструкція до тесту

Тест містить 7 запитань. 6 запитань на обрання однієї правильної відповіді та 1 запитання на встановлення відповідності.

Кількість питань у тесті: 7