Контрольна робота з теми "Африка"

Містить різнорівневі тестові завдання різного типу складності для перевірки знань учнів з теми "Африка"

Інструкція до тесту

Виконайте 4 блоки завдань: тестові завдання (по 1 б), завдання на встановлення відповідності (по 4 б), завдання з вибором 3-х правильних відповідей (3 б), завдання на встановлення послідовності (4 б)

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 19