Опитувальник з вирізнення загального типу орієнтованості педагогів на навчально-дисциплінарну чи особистісно-орієнтовану моделі взаємодії з дітьми (І.Д. Беха)

Даний опитувальник пропонує 14 тверджень-стереотипів. Відповіді на них допоможуть з'ясувати, на яку модель орієнтований вчитель: навчально-дисциплінарну чи особистісно-орієнтовану.

Інструкція до тесту

Кожне тврдження опитувальника треба оцінити за наступною шкалою:

  • цілком згоден(-а),
  • згоден(-а) більшою мірою, ніж не згоден(-а),
  • згоден(-а) і незгоден(-а) однаковою мірою,
  • більшою мірою не згоден(-а), ніж згоден(-а),
  • зовсім не згоден(-а) з наведеним твердженням.
Кількість питань у тесті: 14