Механічні коливання

Тест  призначений для закріплення основних понять з вказаної теми.

Інструкція до тесту

Тест містить 15 питань, більшість з яких має одну правильну відповідь. Для проходження тесту відводиться 15 хвилин. 

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 15