1 Анкета на виявлення факторів, які стимулюють і перешкоджають навчанню, розвитку і саморозвитку вчителів

Саморозвиток – це постійна робота над собою, самовдосконалення і вироблення особистих якостей. У цьому процесі людина концентрується на своїх власних бажаннях і цілях і постійно видобуває все нові і нові знання для їх досягнення. Цей процес є основним для досягнення життєвого успіху.

Інструкція до тесту

Вам буде запропоновано 12 факторів, які перешкоджають саморозвитку, і 12 факторів, які стимулюють саморозвиток. Оцініть ці фактори за 5-бальною шкалою:

5 - так (перешкоджають чи стимулюють);

4 - скоріше так, ніж ні;

3 - і так, і ні;

2 - скоріше ні;

1 - ні.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 22