2 Анкета на виявлення здатності вчителя до саморозвитку

Саморозвиток передбачає поліпшення якої-небудь сторони нашого буденного життя, особистісне зростання. Тому саморозвиток — головна запорука цікавого життя. Мало тільки мріяти, щоб реалізувати свої плани. 

Інструкція до тесту

Оцініть наведені нижче твердження за 5-бальною шкалою, де:

5 - дана якість розвинута дуже сильно чи даний вид діяльності постійно зустрічається в роботі вчителя;

4 - дана якість достатньо сильно розвинута чи даний вид діяльності зустрічається в роботі вчителя часто;

3 - дана якість розвинута задовільно чи даний вид діяльності зустрічається не часто;

2 - дана якість розвинута недостатньо або даний вид діяльності зустрічається доволі рідко;

1 - дана якість практично не виражена (виражена слабо) чи даний вид діяльності практично відсутній.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 15