Дійсні числа

Тест для перевіркм засвоєного матеріалу з теми "Дійсні числа". Тестування складається з 12 запитань.

Інструкція до тесту

Тестування складається з 12 запитань. Одне завдання має декілька правильних відповідей, а всі інші лише одну правильну відповідь.

Кількість питань у тесті: 12