Циліндр. Елементи циліндра

Тест на перевірку початкових знань елементів циліндра та перевірка вміння використовувати ці знання для розв'язування задач
Інструкція до тесту
Тест складається з 12 завдань. З них 8 завдань на вибір однієї правильної відповіді
є інші на вписування числового значення
Заповніть реєстраційну форму
Кількість питань в тесті: 12