Тест-контроль з теми "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування"

Тест створений для учнів 8-х класів з метою перевірки засвоєння знань з теми
Інструкція до тесту
Тест містить 19 питань різного типу: вибір однієї відповіді, встановлення відповідності, введення відповіді. Тест в часі необмежений
Кількість питань у тесті: 19