Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника.

Даний тест формує вміння застосовувати теорему про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута трикутника, знаходити внутрішні та зовнішні кути  трикутника.
Інструкція до тесту
Відповіді до завдань на введення числа вносяться лише числом, без одиниць вимірювання. Якщо результатом є десятковий дріб - записувати через кому.
Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 8
 
Автор: Новак Н.П.