Study English nouns

Завдяки цьому тесту Ви зможете вивчити 10 іменників, а точніше частин тіла, англійською мовою. 

Інструкція до тесту

Із чотирьох варіантів відповідей виберіть лише одну правильну. В кінцевому результаті Ви можете  отримати максимально 10 балів.

Кількість питань у тесті: 10