Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

Мета уроку: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до  програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Інструкція до тесту

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких ЛИШЕ ОДИН правильний і оцінюється в 1 бал. Виберіть правильний варіант та позначте його. Максимальна кількість - 12.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 12