6 клас. Написання прикметників.

Тест з української мови для учнів  6 кл., що перевіряє засвоєння школярами  тем: "Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-", "Букви о, е, и в суфіксах -ов-, -ев-, -ин-, -ін-, -ичн-","Написання не з прикметниками", "Написання -н-, -нн- у прикметниках".
Інструкція до тесту
Уважно прочитайте питання, знайдіть правильну відповідь/ усі правильні відповіді та позначте їх у відповідних комірках.
Кількість питань у тесті: 10