Форми виробництва в глобальній економіці

Тест створено для перевірки знань з тем "Глобальні ланцюги доданої вартості.  Міжнародний ринок товарів.Виробництво сільськогосподарської продукції у світі.Глобальні ринки паливних мінеральних ресурсів."
Інструкція до тесту
Уважно читайте питання! Удачі! При виконанні деяких завдань ви можете комп'ютерною мишою перетягувати варіанти відповідей
Кількість питань у тесті: 11