Властивості твердих тіл

Самостійна робота з тем "Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла", "Види деформацій. Закон Гука", "Механічні властивості твердих тіл", "Рідкі кристали, полімери" (26 запитань). 10 клас. Рівень стандарту.
Інструкція до тесту
Тест містить запитання з вибором одної правильної відповіді та мультивибором.
Кількість питань в тесті: 26