Основні властивості плоші. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника

Дане завдання допоможе перевірити знання щодо знаходження площі многокутників, таких як прямокутник, паралелограм, трикутник.
Завдання складене відповідно до програми курсу геометрії 8 класу для учнів закладів освіти
Інструкція до тесту
Щоб перевірити свої знання з теми "Многокутники", тренуємось знаходити площі фігур, зокрема, прямокутника, паралелограма, трикутника. Завдання  №1-12 оцінюється 1 балом.  Максимальна кількість балів- 12 балів
Кількість питань у тесті: 12