Квадратні рівняння

Тест для перевірки знань з теми "Квадратне рівняння. Теорема Вієта. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі". 
Інструкція до тесту:
Уважно прочитайте питання, знайдіть правильну відповідь та позначте її.
Вказати прізвище та ім'я
Кількість питань у тесті: 10