Комплексна контрольна робота з дисципліни "Сучасні комп'ютерні технології" (Перший рівень)

Тест призначений для проведення комплексної контрольної роботи

Інструкція до тесту
Шкала оцінок за кредитно-модульною системою:

0-34% - 2 (незадовільно) - F
35%-59% - 2 (незадовільно) - FX
60%-66% - 3 (задовільно) - E
67%-74% - 3 (задовільно) - D
75%-81% - 4 (добре) - С
82%-89% - 4 (добре) - В
90%-100% - 5 (відмінно) - А
Заполните форму регистрации
Кількість питань у тесті: 46
Ви можете вибрати бажану кількість питань