Перша світова війна

Тест  перевірки  знань  по  ПЕршій  світові  війні.
Інструкція до тесту
Виберіть   1   правильну   відповідь.
Кількість питань у тесті: 12